Modell for å forutsi sjeldne sykdommer / metode for å bestemme hat-ytringer

Casestudie for naturlig språkbehandling
Modell for å forutsi sjeldne sykdommer / metode for å bestemme hat-ytringer 1 | Veracity

BAKGRUNN

NLP er et underfelt i AI som muliggjør samspillet mellom datamaskiner og mennesker ved bruk av naturlig språk. Vi i SAKS Analytic bruker NLP for å komme med innsikt, spådommer og modeller. Pasientjournal for helsevesenet er en rik kilde til informasjon med store datamengder, i semistrukturerte eller ustrukturerte formater.

Pågående prosjekter er å forutsi sjeldne sykdommer ved bruk av symptomer og identifisere hatefulle ytringer i sosiale medieplattformer.

PROBLEM

De fleste dataene må skaffes i ustrukturerte formater, noe som gjør analyse, modellering og prediksjon betydelig utfordrende.

LØSNING

Bygge en prediktiv modell for å forutsi sjeldne sykdommer etter å ha trukket ut data fra ustrukturerte formater ved bruk av NLP.

Identifisere en ny metode for å bestemme hatefulle ytringer og krenkende kommunikasjon på sosiale medieplattformer ved bruk av NLP, Machine Learning og Deep learning teknikker.

Kontakt oss for å bli kjent med produktene våre

Recent research publications

Planlegg en demonstrasjon med våre eksperter

Bli kjent med produktene våre